Skip to main content

Dansktillverkade dörrlösningar av högsta kvalitet

Vi levererar hållbara dörrlösningar som anpassas efter våra kunders ofta helt unika behov. I en hektisk vardag ska det i alla fall inte vara dörrarna på företaget som orsakar förseningar i verksamheten. Vi på Door System anser att kvalitet lönar sig i längden. Vi fokuserar på kundernas totala kostnader under produktens hela livslängd. Därför använder vi bara de absolut bästa komponenterna i våra dörrlösningar. Vi synar minsta lilla detalj i sömmarna och inget lämnar fabriken förrän vi har försäkrat oss om att det är i perfekt skick.

Tegning med 2 kolber

Läkemedelsindustri

Door System erbjuder hållbara dörrlösningar som uppfyller läkemedelsindustrins höga krav på material, hygien och driftssäkerhet. Läs mer.

Tegning med indkøbsvogn og dankort

Detaljhandel

Door System levererar robusta dörrlösningar som uppfyller detaljhandelns behov av tempo, säkerhet och moderna styrningar. 
Läs mer.

Tegning med madvarer

Livsmedelsindustri

Vi erbjuder extremt starka och välisolerade dörrlösningar som minimerar livsmedelsindustrins kostnader för energi, drift och underhåll. Läs mer.

Tegning med flamme og dør

Brand

Vi levererar EI260-C branddörrar, brandskjutportar, brandgardiner, brandfönster och vi kan ge rådgivning till företag när de investerar i brandlösningar. Läs mer.

Ny specialdesignad rullport för detalj

Door Systems nya rullport DS291 har utvecklats med en helt ny karmlösning som ger optimal tätning nertill, så att råttor och möss inte kan se något ljus och därmed inte hitta in så lätt. Läs mer.

EI60-brandfönster i hygiendesign

Door System erbjuder EI60-brandfönster med karm i rostfritt syrafast stål AISI 316. Brandfönstren uppfyller de stränga hygienkrav som råder inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Läs mer.

Robust EI260-C brandskjutport

Door System har tagit fram en driftssäker och robust EI260-C-brandskjutport. Den levereras som antingen manuell eller automatisk med vår väl beprövade manöverenhet. Läs mer.

Test av ny gångjärnsbranddörr för frysrum monterad i gipsvägg och panelvägg

Vi har genomfört (och blivit godkända) ytterligare ett test av vår nya gångjärnsbranddörr för frysrum monterad i gipsvägg och panelvägg samt med en ny karmlösning för panelväggen.

De nya testerna genomfördes som alltid hos det danska testinstitutet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI).

Läs mer om vår nya gångjärnsbranddörr för frysrum.

Ny EI260-C gångjärnsbranddörr för frysrum

Door System har utvecklat en ny enkel EI260-C gångjärnsbranddörr för frysrum. Branddörren är dansktillverkad och har testats hos det danska testinstitutet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI).

Dörren klarade de viktiga tidsgränserna på i första hand 1 timme och därnäst 1 timme och 8 minuter, vilket ger den flera användningsmöjligheter.

Läs mer om vår nya gångjärnsbranddörr för frysrum.

Klimatredovisning och LCA-rapport - dokumentation för vår miljömässiga påverkan

Hos Door System är vi medvetna om det ansvar vi har för klimatet som en följd av den miljömässiga påverkan som våra produkter och produktionen av dörrar och portar skapar. Vi arbetar målinriktat med att kartlägga våra CO2-utsläpp och dokumentera verksamhetens miljömässiga påverkan. Vi har kontaktat våra leverantörer för att få exakta uppgifter för deras produkter. Vi har även arbetat med att dokumentera vår förbrukning i produktionen.

Läs mer om vårt arbete med haallbarhet.

EI260-C-brandörrar för kylrum

Hur brandskyddar man ett kylrum samtidigt som man undviker köldbryggor? Vad gör man om kylrummet redan har monterats och man upptäcker att det är brandkrav på dörren? Får man montera en branddörr direkt i en kylrumspanel?

Door System har i många år levererat branddörrslösningar till väldigt många kylrum. Våra branddörrar har provats och godkänts med en lång rad funktioner och utrustning som gör att de lämpar sig särskilt bra för kylrum. Läs mer här.

Stränga brandsäkerhets- och hygienkrav inom industrin

"Kraven på dörrsystem inom t.ex. livsmedelsindustrin är höga – det gäller hygien och rengöring, men starkt fokus riktas även mot brandsäkerhet och inte minst dokumentation", berättar Søren Rahbek, försäljningschef, Door System A/S. Se mer om våra dörrlösningar för livsmedelsindustrin.

DS700 rulleport er ved at åbne

Rullportar

Door System's snabba och tysta rullportar är skräddarsydda för stormarknader, lagerhallar, beredningslokaler, frysrum m.m. och har anpassats efter kundernas särskilda behov och krav på hastighet, hygien, motstånd mot vindlast, köldbeständighet och isolering.

Hængslet dør hos Rema

Slagdörrar

Door System's slagdörrar är försedda med robusta gångjärn i rostfritt stål som är konstruerade så att de kan öppnas i en vinkel på 180 grader. Det säkerställer fri passage för varutransporter genom öppningen och risken för eventuella påkörningar på dörrbladets baksida minimeras.

Fermodgreb på frostrumsdør

Kyl- och frysrumsdörrar

Door Systems slagdörrar för kyl- och frysrum har en enkel, funktionell och hållbar design. Vi använder material med högt isolervärde och dörrarna levereras med kraftiga tätningslister så att de sluter helt tätt när de är stängda, vilket ger dig lägre uppvärmningsräkningar.

Få en serviceavtal

Door Systems aktiviteter inom serviceområdet har ökat markant de senaste åren. Våra servicetekniker är erfarna, välkvalificerade och utbildade i att utföra service- och monteringsuppgifterna. Läs mer - klicka här.

Door Systems nye skydeport til renrum

Skjutportar

Skjutportar från Door System är effektiva och driftssäkra. Alla handtag och beslag är ”dolda” och utformade för att tåla påkörningar, ovarsam hantering, högt tempo och stränga hygienkrav.

PD Mini polycarbonat svingdør

Pendeldörrar

Door System har tagit fram en helt egen pendeldörr i polykarbonat som har utvecklats för att hålla i många år. Till exempel har gångjärnen utvecklats med fjädern integrerad i aluminiumprofilen, vilket betyder att du slipper borra hål i väggen för den.

Bændelgardin

Plastridåer

Plastridåer från Door System är ett enkelt och billigt sätt att dela av ett rum och de behöver ytterst lite underhåll. Plastridåer används för att skydda mot drag, damm, värme, kyla och buller. Det är den perfekta lösningen i t.ex. stall.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift