Skip to main content

De nya europeiska reglerna om branddörrar och brandskjutportar

De nya europeiska reglerna om branddörrar och brandskjutportar betyder att det inte längre får säljas brandskjutportar och brandytterdörrar som inte är godkända och även CE-märkta enligt den nya europeiska standarden EN 16034. De gamla brandklasserna BD30 och BS60 har ersatts av nya EI230- och EI260-brandklasser.

Alla brandklassade slagdörrar måste alltså numera CE-märkas. Door System har länge sålt brandklassade slagdörrar som har testats och godkänts enligt den nya standarden och vårt produktionssystem kontrolleras kontinuerligt, så att vi kan CE-märka våra brandklassade slagdörrar.

Door System har tagit fram en helt ny EI260-C-brandskjutport. Brandskjutporten är dansktillverkad och har brandprovats från båda håll enligt EN 1634 på DBI (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut).

Vi ger råd om val och möjligheter

"Jag har arbetat med dörrar, portar, last och lossnings utrustning för industrin i över 30 år. Snabb service, tillförlitlighet och hög kvalitet är våra ledord och alla kunder är lika viktiga. För oss är ingenting omöjligt. Jag skulle vilja hjälpa till. Kontakta mig på telefon +46 (0)70 751 24 08 eller via e-post [email protected]", Göran Gustafsson, VD, försäljning, Door System Sweden.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift

Vi kan ge rådgivning till företag när de investerar i branddörrar

”Det är mycket att hålla ordning på när det gäller de nya reglerna för brandgodkännande. Vi kan hjälpa till med att skaffa de godkännanden från brandmyndigheterna som krävs och erbjuder även hjälp med utarbetande av projektmaterial”, säger Brita Rosenbech, teknisk chef på Door System.