Skip to main content

Dokumentation för branddörrar och brandskjutportar

Brandskjutportar och brandklassade slagdörrar (ytterdörrar)

Brandskjutportar och brandklassade slagdörrar (ytterdörrar) måste godkännas enligt EN 16034

Brandteknisk klassificering enligt EN 13501-2 för
EI160-C / EI260-C skjutport

Skjutportarna har testats och är godkända för följande:

 • Automatik
 • Fotoceller i dörrbladets framkant
 • Fotoceller i karmar (max. 3 set)
 • Bromssystem
 • Gångdörr utan nivåskillnader (kan användas som utrymningsväg) upp till ett öppningsmått på B x H = 800x2055 mm
 • Fönster i gångdörr upp till 200x400 mm
 • Brytare vid gångdörr
 • Fönster upp till 400x700 mm
 • Montering i betongvägg (minst 150 mm)
 • Montering i panelvägg (EI60 minst 100 mm)
 • Magnet för dörruppställning (t.ex. för automatisk branddörrsstängning)
 • Sparkplåt upp till 800 mm
 • Målade dörrblad och karmar
 • Karm 4 sidor och montering av port över golv
 • Avskärmning av styrskena
 • Silikontätning längs sidorna och upptill
 • Väggskena (i stället för golvskena)
 • Externa lås
 • Delad karm

Godkännandet gäller för:
Skjutportar, enkeldörrar till max öppningsmått 3700x4600 mm (BxH)

Certifikat för brandskjutportar godkänd enligt EN 16034

Brandteknisk klassificering enligt EN 13501-2 för: 
EI260-C slagdörr

De enkla och dubla EI260 slagdörrar har testats och är godkända för följande:

 • Fönster upp till 600x800 mm med inbrottssäker montering på utsidan
 • Isolerglas
 • Montering i betongvägg (minst 150 mm)
 • Montering i gipsvägg (EI60)
 • Montering i panelvägg (EI60 minst 100 mm)
 • Silikontätningar
 • Tröskel
 • Karm 4 sidor
 • Montering över golvnivå (obegränsad höjd)
 • Värmeslinga i karm
 • Extra låskista/nattlås
 • Sparkplåt upp till 800 mm
 • Målade dörrblad och karmar
 • Extra säkerhetsspanjolett på stora dörrar
 • Magnet för dörruppställning (t.ex. för automatisk branddörrsstängning)
 • Dörrstängare
 • Brytare (monterad utvändigt)
 • Kantregel (på pardörrar)
 • Automatik med radar
 • Extra bakkantssäkring
 • Panikbar
 • Karmöverföring (både på bakkanten av dörrbladet och på framsidan av dörrbladet)

Godkännandet gäller för:
enkeldörrar med minsta öppningsmått 232x654 mm (BxH) till max öppningsmått 1405x2950 mm (BxH), dock max öppningsarea 3,46 m2.
pardörrar med minsta öppningsmått 984x1905 mm (BxH) till max öppningsmått 2200x2300 / 1968x2540 mm (BxH). 

Certifikat för branddörrar godkänd enligt EN 16034

Brandklassade slagdörrar (innerdörrar) og brandskjutportar framför allt avsedda för persontrafik

Brandklassade slagdörrar (innerdörrar) måste fortfarande godkännas enligt DS 1052.2. Även brandskjutportar framför allt avsedda för persontrafik kan godkännas enligt DS 1052.2.

Certifikatet enligt DS 1052.2 gäller för:
BD30 slagdörr, enkel
BS60 slagdörr, enkel, upp till en öppning på 1016x2100 mm
BS60 slagdörr, dubbel, upp till en öppning på 2035x2100 mm
BS60-skjutport, enkel, upp till ett modulmått på 4800x3600 mm, gångdörr upp till 1016x2061 mm

Godkännandet gäller för:
BS60 slagdörr, enkel, lämplig för kylrum, upp till en öppning på 1126x2363 mm
BS60 slagdörr, dubbel, lämplig för kylrum, upp till en öppning på 2259x2363 mm

Beskrivning av brandklasser

Den europeiska standarden för branddörrar och -portar, EN 16034, trädde i kraft den 1 november 2019 och gäller för alla brandklassade slagdörrar (ytterdörrar), brandgardiner och brandskjutportar (för passage av material och maskiner). Det innebär att brandklassade slagdörrar inomhus och brandskjutportar främst avsedda för persontrafik ännu inte omfattas av EN 16034.

Brandklassningen EI260 anger dörrens brandmotstånd vid brand. Dörrarna provas enligt EN 1634 och brandmotståndet klassas enligt EN 13501-2. Door Systems branddörrar och -portar har brandklassningen EI260, vilket betyder att de klarar av att stå emot en brand i 60 minuter. Brandklassbeteckningen betyder:

E: förhindrar branden från att spridas
I2: kan stå emot värmestrålning (värmen mäts på dörrbladet, 100 mm från dörrbladets kant – temperaturen får inte överstiga 180 °C)
60: brandmotståndet är 60 minuter

CE-märkning av dörrarna utfärdas mot bakgrund av det testade brandmotståndet (brandklassningen) och vårt kvalitetskontrollsystem (FPC-system = fabrikens produktionskontrollsystem) enligt EN 16034.

Klassificeringen A2-s1, d0 (enligt EN 13501-1) är en definition av ett byggmaterialets reaktion vid brand, dvs. i vilken grad materialet har någon bidragande orsak till brand. Det vill säga att denna beteckning anger brandklassen för de olika materialen i dörren och inte för den kompletta dörren.

Den gamla danska brandklassificeringen var en kombination av ovanstående, dvs. den definierade den kompletta dörrens reaktion vid brand och dörrens förmåga att hålla branden ute. Därför har sambandet mellan de hittillsvarande brandklasserna och de nya europeiska brandklasserna definierats som att BS60 motsvarar EI260-C A2-s1,d0. Denna brandklass kan man dock inte få enligt de europeiska standarderna eftersom de inte kombinerar dessa beteckningar.

Den samlade beteckningen EI260-C A2-s1,d0 är inte en beteckning som är godkänd i Europa, utan något som har angetts i vissa danska anvisningar vid jämförelse mellan den hittillsvarande danska beteckningen och den nya europeiska beteckningen.

Dokumentation av beteckningen A2-s1,d0 enligt EN 13501-1 består av en lista över de olika materialens reaktion vid brand som kan hämtas här.

Om du vill ha mer information och dokumentation kan du kontakta oss på telefon +46 (0)70 751 24 08 eller skicka ett mail till [email protected]

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift