Skip to main content

Lösningar med livsmedelsindustrins behov i åtanke

Door System levererar extremt starka och välisolerade dörrlösningar som minimerar livsmedelsindustrins kostnader för energi, drift och underhåll. I mer än 15 år har vi levererat hållbara dörrlösningar till danska livsmedelsföretag. Därför vet vi att kraven från livsmedelsindustrin är några av de strängaste som finns när det gäller rengöring, hastighet, slitage och underhåll. 

Vi vet också att det ofta kommer nya krav från olika myndigheter som kräver påhittighet och bra anpassningsförmåga. Det är skälet till att vi erbjuder dörrlösningar som är skräddarsydda för livsmedelsindustrin och som samtidigt kan anpassas till det enskilda livsmedelsföretagets speciella behov.

Av högsta kvalitet

Vi på Door System har sedan företaget grundades 1998 fokuserat på tillverkning av bästa möjliga kvalitet när det handlar om dörrar och portar för livsmedelsindustrin. Därför genomför vi löpande interna nöjdhetsundersökningar bland våra kunder. Den senaste undersökningen visar bland annat att hela 78 % av våra kunder anser att våra produkters kvalitet är bättre eller mycket bättre än våra konkurrenters.

Vi ger råd om val och möjligheter

"Jag har arbetat med dörrar, portar, last och lossnings utrustning för industrin i över 30 år. Snabb service, tillförlitlighet och hög kvalitet är våra ledord och alla kunder är lika viktiga. För oss är ingenting omöjligt. Jag skulle vilja hjälpa till. Kontakta mig på telefon +46 (0)70 751 24 08 eller via e-post [email protected]", Göran Gustafsson, VD, försäljning, Door System Sweden.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift

Energibesparing med DS800 snabbport för frysrum

Door System har specialutvecklat DS800 termoport för frysrum inom livsmedelsindustrin. Bra isoleringsförmåga och hög rullhastighet värmer budgeten. 75 000 kWh. Det var den besparing per år vi räknade fram för en kund som ville byta ut sin rullport till frysrummet med en DS800. Tre år senare räknade Teknologisk Institut ut att den faktiska besparingen var nästan 90 000 kWh per år.

Ny EI260-C brandskjutport

Door System har tagit fram en helt ny EI260-C-brandskjutport. Brandskjutporten är dansktillverkad och har brandprovats från båda håll enligt EN 1634 på DBI (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut). Brandskjutporten visas här monterad och används vid ett slakteri. Läs mer.

Skydeport i kølerum

Snabba och driftssäkra skjutportar

Skjutportar från Door System är effektiva och driftssäkra. Alla handtag och beslag är ”dolda” och utformade för att tåla påkörningar, ovarsam hantering, högt tempo och stränga hygienkrav.

DS700 rulleport er ved at åbne

DS700 rullport tål kraftiga vindlaster

Door Systems rullport DS700 har utvecklats för att köra med maximal hastighet och driftssäkerhet under alla tänkbara förhållanden. Porten tål kraftiga vindlaster och det gör att den lämpar sig som ytterport.

Dockningsprodukter – lastbryggor, vädertätningar och trailerlås

Door System erbjuder ett starkt utbud inom lastbryggar, vädertätningar, trailerlås och andra tillbehör, och vi hanterar också servicedelen så att vi kan leverera hela paketet

Lastbryggor

Lastbryggor från Stertil skapar en stabil och säker förbindelse mellan lastflaket och lastkajen, så att gaffeltruckar och annan lasthanteringsutrustning kan köras in i och ut ur bilen säkert och på ett jämnt underlag. Läs mer.

Vädertätningar

Ett lasthus från Stertil har konstruerats för att skydda mot luftburna föroreningar, insekter, väder och vind. Lasthusen isolerar effektivt och möjliggör därmed optimal klimatstyrning. De hindrar dessutom obehöriga från att få tillträde till lagret och säkerställer perfekt tätning mot omgivningarna. Läs mer.

Trailerlås

Trailerlåset COMBILOK® är ett patenterat förankringssystem för fordon som utmärker sig genom att vara branschens mest pålitliga, slitstarka och intelligenta förankringssystem för lastbryggor. Se mer.

Download