Skip to main content

Kvalitet och innovation

Door System har sedan 1998 utvecklat, tillverkat och monterat dörrar och portar för industrin i Europa. Vår grundfilosofi har ända från början varit att våra dörrlösningar ska vara av allra högsta kvalitet. Det betyder även att våra lösningar inte alltid är de billigaste på marknaden, men vi på Door System är övertygade om att hög driftssäkerhet och stora besparingar vad gäller energi- och underhållskostnader gör dem till en mycket lönsam investering under lösningarnas hela livslängd. 

Nära samarbete med slutkunderna

Vi lägger stor vikt vid en utvecklingsprocess i nära samarbete med slutkunderna. Det är ju trots allt de som ska använda våra lösningar. Att lösa kundens problem är det som i slutändan skapar värde för vårt företag.

Tillverkas på vår egen fabrik

Vi utvecklar och tillverkar samtliga dörrar och portar på vår egen fabrik i Hørning i Danmark. Skickliga medarbetare som under många år har skaffat sig ingående kunskap och stor insikt är ett av de viktigaste skälen till den höga kvalitet och det stora antal innovativa lösningar som Door System levererar.

Klimatredovisning och LCA-rapport - dokumentation för vår miljömässiga påverkan

Hos Door System är vi medvetna om det ansvar vi har för klimatet som en följd av den miljömässiga påverkan som våra produkter och produktionen av dörrar och portar skapar. Vi arbetar målinriktat med att kartlägga våra CO2-utsläpp och dokumentera verksamhetens miljömässiga påverkan. Vi har kontaktat våra leverantörer för att få exakta uppgifter för deras produkter. Vi har även arbetat med att dokumentera vår förbrukning i produktionen.

Läs mer om vårt arbete med haallbarhet.

Kvalitet som betalar sig

På Door System utvecklar vi alla våra dörrlösningar utifrån samma grundfilosofi: Kvalitetsprodukter betalar sig i det långa loppet – både för våra kunder och för oss själva. Vi ska leva av våra dörrlösningar och inte av våra reservdelar.

Erfarna medarbetare

För att kunna förverkliga vår filosofi har vi gått mot strömmen och valt att samla produktion och utveckling under ett tak i Danmark. Våra medarbetare är handplockade, innovativa och mycket erfarna och fokuserar alltid på att göra saker och ting lite bättre, minimera antalet fel och minska kostnaderna för underhåll.

Enklare och smartare

Door System har mer än 25 års erfarenhet av tillverkning av ståldörrar och portar, för att inte tala om ett naturligt intresse av att göra saker och ting både enklare och smartare. Det är din garanti för att vi har helt rätt utgångsläge för att lösa uppgiften åt dig. De problem som en kund har visar sig ofta vara samma som andra kunder också har. Därför jobbar Door System enligt devisen ”Att göra det speciella till standard”.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift

Download