Skip to main content

Ny specialutvecklad portstyrning

Door System har tagit fram en helt ny portstyrning som har fått ännu fler funktioner och har utvecklats genom användning av de senaste och bästa komponenterna som även används för militära ändamål. Det ger mycket hög precision och styrningen kan även användas i ett större temperaturområde, vilket gör den ännu driftssäkrare. Styrningen kan förses med batteribackup som automatiskt kopplas in vid strömavbrott.

Styrningen är dansktillverkad och innehåller alla de funktioner som krävs på ett modernt industriföretag. Den inbyggda frekvensomvandlaren gör det möjligt att ställa in hastigheten så att den anpassas till trafiken. Det garanterar långsam start och inbromsning som minskar slitaget på porten och gör den mycket tyst.

Kan även användas i befintliga portlösningar

Det är i princip samma styrning som används i både mindre och större portar – den enda skillnaden är frekvensomvandlarens storlek. Den nya portstyrningen är bakåtkompatibel, så att den även kan användas i kundernas befintliga lösningar.

Kopplas ihop med andra system

Styrningen skapar ett otal möjligheter att koppla ihop en port med annan automatisk utrustning, t.ex. transportband, transportörsystem, och som slussfunktion med andra portar. Specialfunktionerna för hopkoppling med andra portlösningar är standard och ska bara ställas in vid montering. Om olyckan skulle vara framme meddelar styrningen var felet finns och de flesta problem kan lösas med ett telefonsamtal och en skruvmejsel.

Fler nya funktioner på sikt

Den nya portstyrningen är förberedd för att på sikt även förses med inbyggd automatisk branddörrsstängning/brandövervakning som kan kommunicera med CTS-systemet och meddela vilken port som utlöst larmet. Portstyrningen kommer även kunna samla in data om temperaturer på vardera sidan av porten för energioptimering och kunna skötas via mobiltelefonen.

Alla tänkbara situationer har vägts in i ny portstyrning

”Portstyrningen är mycket viktig för företagens drift och det är väldigt många olika behov att ta hänsyn till. All värdefull feedback från våra kunder har inkluderats i utvecklingsarbetet och jag anser att alla tänkbara situationer har vägts in i den nya styrningen. Den kan användas med och ställas in efter många olika porttyper. Detta tillsammans med att enbart de bästa och senaste komponenterna har använts har gett oss en styrning av yppersta kvalitet”, berättar Preben Søndergaard, ägare och vd för Door System.

Komponenter av högsta kvalitet och den senaste programvaran

Frekvensomvandlare med indikator och manöverpanel. Kretskortet är försett med en stor display (i stället för LCD-display). Det är tredje generationens kretskort som baseras på den allra senaste programvaran. Kretskortet har SMD-lödats av robotar och testats i -30° till +80°. Det finns klocka för tidsinställning och USB-port för utläsning av data och enkel uppdatering av programvaran. Portstyrningen har en logg på 30 000 rader för registrering av information om påkörningar och tidpunkt, temperatur etc.

98 plintar – bara en kabel i varje plint

Den nya portstyrningen är försedd med hela 98 plintar och uppfyller alla lagkrav om endast en kabel i varje plint. Det underlättar dessutom installationer och felsökning på porten eftersom det går att undersöka installationerna var för sig. Tack vare Door Systems färgade kablar är det även lätt att serva kunden per telefon.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift

Download