Skip to main content

RaXit® - ny dörrtätningslist håller råttorna borta

Råttbesök hos detaljhandeln får stora konsekvenser för butikerna som drabbas. De tvingas hålla stängt medan råttbekämpningen pågår och efteråt när det ska saneras efter råttbesöket. Den nya patenterade dörrtätningslisten RaXit® ser till att råttorna inte kan gnaga sig in via dörröppningen.

Door System A/S kan erbjuda dörrlösningar med RaXit® och kan även leverera den nya råttresistenta dörrtätningslisten i löpmeter för befintliga dörrar.

Armerad med ståltråd

Dörrtätningslisten RaXit® består av Santoprene™, som är en gummi- och plastblandning, och tio rostfria ståltrådar med en diameter på 1 mm. De tio rostfria ståltrådarna fungerar som armering och gör RaXit®-listen ovanligt stark och hållbar. RaXit®-listen kan användas för både vågrät och lodrät tätning.

Anpassas efter kundbehov

RaXit®-listen kan anpassas efter den enskilda kundens särskilda önskemål och exempelvis monteras med trälister om den ska sitta i en trädörr eller med lister i rostfritt stål som effektivt skyddar listen och dörren mot sparkar och påkörningar. Det går även att välja en monteringslist vars material uppfyller gällande lagkrav för den aktuella företagstypen.

Test på ackrediterat institut

RaXit®-listen har testats på ett ackrediterat institut och klarade testet. Utdrag ur testrapporten kan skickas på begäran.

Væsentlige RaXit egenskaber

RaXit dørtætningsliste monteret på dør

Stark och hållbar lösning

RaXit®-listan är ovanligt stark och hållbar. Det ersätter de vanliga borstlisterna som råttorna kan gnaga sig igenom relativt lätt.

RaXit dørtætningsliste monteret på dørløsning

Armerad med rostfria ståltrådar

Under test på ackrediterat institut försökte råttorna gnaga sig igenom både den vågräta och den lodräta RaXit®-listan – utan att lyckas ta sig igenom.

RaXit dørtætningsliste slutter helt tæt

Lodrät tätning

Här har två vågräta RaXit®-lister monterats med överlappning, så att även dörrens nedersta lodräta del (8 mm) sluter tätt.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift

RaXit® dörrtätningslist galleri

Download