Skip to main content

Specialutvecklad snabbport

Bra isoleringsförmåga och hög rullhastighet kan spara energi. Door System har specialutvecklat DS800-DS850 för frysrum inklusive den specialdesignade portduken och det speciella tätningssystemet.

Vi utvecklar och tillverkar alla våra produkter på vår egen fabrik i Östjylland i Danmark och uppfyller alla krav och standarder. DS800 kan tillverkas i storlekar upp till 4 x 3,3 m, dock max 12 m2. Om du vill ha större dimensioner, välj överbyggnaden DS850, som kan levereras i storlekar upp till 4 x 5 m.

Effektiv isolering

DS800-DS850 är avsedd för frysrum och har en specialutvecklad portduk som håller kylan inne. Portduken är hela 43 mm tjock och är försedd med en speciell inbyggd stabilisering. Dessutom har den bra motstånd mot vindlast. DS800-DS850 har ett speciellt tätningssystem som ser till att kall och varm luft inte blandas och bildar kondens och is.

Spara energi

Det märks tydligt i budgeten när du installerar en DS800-DS850 termoport. Vi räknade ut att Claus Sørensen A/S skulle spara 75 000 kWh per år när de bytte ut sin rullport till frysrummet mot en DS800. Tre år senare räknade Teknologisk Institut ut att den faktiska besparingen var nästan 90 000 kWh.

Viktiga egenskaper hos DS800-DS850 snabbportar för frysrum

Hjørne på DS800 med blå portdug

43 mm portduk

Specialutvecklad portduk med ett unikt tätningssystem, vars överlappning i isoleringen ser till att det inte uppstår köldbryggor.

DS800 rulleport er ved at åbne

Hög rullhastighet

Öppningshastighet: från 0,6 - 2,0 m / sek. Ramben: 2 mm rostfritt stål. Stor styrka. Enkelt underhåll.

Portdug er her vist slået ud af skinnen

Lätt på plats igen

Påverkan: Dörren kan enkelt och snabbt installeras utan att använda verktyg.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift

Snabbportar frysrum DS800-DS850 galleri

Download