Skip to main content

Rådgivning om dörrar

En dörr- eller portlösning är inte bara ett hål i väggen som ska täckas utan i precis lika hög grad en del av logistiken och varuflödet. En dörr eller port som inte fungerar optimalt och är i vägen kommer i de flesta fall att utgöra en allvarlig flaskhals. Om portlösningen är viktig för dig – rådfråga oss! Helt rätt portlösning är i de flesta fall även den billigaste – åtminstone på lång sikt.

Livsmedelsindustri, läkemedelsindustri och detaljhandel

Door Systems dörrar och portar är särskilt lämpliga för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och detaljhandeln. Vi har byggt upp en fördjupad kunskap om krav och utmaningar inom de tre marknadsområdena och kan ge råd om val och tillval i förhållande till den optimala dörrlösningen.

Lösningar med livsmedelsindustrins behov i åtanke – klicka här
Lösningar speciellt för läkemedelsindustrin – klicka här
Lösningar med detaljhandelns behov i åtanke – klicka här

Rådgivning om brand

Det är mycket att hålla ordning på när det gäller de nya reglerna för brandgodkännande. Door System har lagt stora resurser på utveckling och provning enligt den nya standarden EN 16034. Vi kan ge rådgivning till företag när de investerar i branddörrar.

Vi ger råd om brand – klicka här

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift