Skip to main content

Nye europæiske regler for branddøre og brandskydeporte

Den nye europæiske standard EN 16034 betyder, at alle brandskydeporte og udvendige hængslede branddøre er omfattet af CE-mærkning og klassifikationerne EI230 og EI260. Indvendige hængslede døre og skydeporte, som kun er beregnet til persongennemgang, er ikke omfattet af de nye regler. Her skal man stadig benytte den danske DS-godkendelse, BD30 og BS60 til mærkning af dør- og portløsningerne.

Der kan være meget at holde styr på. Hos Door System har vi brugt masser af ressourcer på at udvikle og teste efter den nye europæiske standard, og har et indgående kendskab til de nye brandkrav.

Er du interesseret, så afholder vi informationsmøder om de nye regler - det kan afholdes hos jer eller på vores fabrik i Hørning. Brug formularen nedenfor eller kontakt vores tekniske chef Brita Rosenbech på telefon 42 14 52 04 eller e-mail [email protected].

Vi vil meget gerne hjælpe dig – send os en besked

* Skal udfyldes

Brandsikkerheden har fået øget fokus, men reglerne halter efter

Det er ikke alle branddøre, der er omfattet af den nye europæiske standard EN 16034, og det skaber forvirring. Vær også opmærksom på, at det kræver ny test og godkendelse, hvis branddøren skal have ekstra udstyr eller monteres i en anden vægtype.

Selv om det til efteråret er 4 år siden (1/11-2019), at den nye europæiske standard EN 16034 for branddøre trådte i kraft, er der stadig masser af spørgsmål og forvirring i markedet. Det skyldes ikke mindst, at reglerne kun er gjort gældende for udvendige hængslede døre og brandskydeporte til industri. Indvendige hængslede døre og brandskydeporte primært til persongennemgang er endnu ikke omfattet. En ensretning for alle branddøre vil skabe større klarhed, men indtil da må vi agere inden for de gældende regler.

Alt skal testes og godkendes

I princippet er branddøren kun godkendt præcist, som den er testet, med meget begrænset mulighed for at justere størrelsen i forhold til den testede dør.

For at kunne tilbyde flest mulige til- og fravalg får vi hos Door System i et samarbejde med DBI udarbejdet en EXAP (Extended Application Report), der giver os mulighed for at opfylde flere krav fra vores kunder med hensyn til bl.a. højde, bredde, installering af alarm, magnet, automatik, bremsesystem osv. På baggrund af EXAP’en udarbejder DBI en Klassifikationsrapport, som er bevis for, hvad døren er godkendt til.

Hvis man skal have ændret f.eks. vægtypen, tilføjet vindue, tætninger eller gangdør kræves en ny brandtest.

Brandfolder og informationsmøder

I forbindelse med de nye brandregler har vi udarbejdet en 8-sidet folder, som beskriver de nuværende godkendelser og mærkninger. Der er også et tjekskema med komponenter, som specifikt skal testes og godkendes. Ønsker du folderen tilsendt – det er ganske gratis – så send en mail til Kim Aschenberg på [email protected].

Door System afholder også informationsmøder om de nye regler og de forhold, man skal være særligt opmærksom på. Informationsmøderne kan afholdes ude hos kunder eller på vores fabrik. Er du interesseret, så kontakt vores tekniske chef Brita Rosenbech på telefon 42 14 52 04 eller e-mail [email protected] - eller brug kuponen øverst på siden.

Door System brandløsninger

Door System har brugt masser af ressourcer på at udvikle og teste efter den europæiske standard, og vi investerer fortsat løbende i udvikling af brandløsninger.

Alle brandtest foretages på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI), og de vigtige processer fra brandtest til CE-mærkning gennemfører vi i samarbejde med DBI og DBI Certification.

Vi leverer EI260-C branddøre, branddøre til kølerum, brandskydeporte, brand- og røggardiner, brandvinduer og kan rådgive om den samlede løsning.

Alle vores branddøre og brandskydeporte er danskproducerede. Se mere om vores brandløsninger - klik her.

Folder om brandgodkendelser for døre og porte

I forbindelse med de nye brandregler har vi udarbejdet en 8-sidet folder, som beskriver de nuværende godkendelser og mærkninger. Der er også et tjekskema med komponenter, som specifikt skal testes og godkendes.

Ønsker du folderen tilsendt – det er ganske gratis – så send en mail til Kim Aschenberg på [email protected].

Beskrivelsen er udarbejdet af vores tekniske chef Brita Rosenbech. Brita er næstformand i Sikkerhedsbranchens fagudvalg for brandporte og har i det regi leveret beskrivelsen til en tilsvarende folder om brandgodkendelser, dog uden tjekskema og med en lidt anden opbygning. Denne folder kan downloades på Sikkerhedsbranchens hjemmeside.

Stor interesse på infomøde i København om de nye brandregler

En stor tak til alle deltagere, der var med på vores informationsmøde i København om de nye brandregler, som blev afholdt torsdag den 16. marts på Scandic Sydhavnen. Lokalet var fyldt, og det var en rigtig god eftermiddag med stor spørgelyst. I pauserne blev der også tid til en god snak med kolleger fra branchen.

Også en kæmpe tak til vores tre dygtige indlægsholdere: Ane Prehn Meyland fra Novo Nordisk, Ib Bertelsen fra DBI og vores tekniske chef Brita Rosenbech.

Du kan holde dig opdateret om nye arrangementer og relevant viden på området på vores LinkedIn side – følg os her.

Fra brandtest til CE-mærkning i samarbejde med DBI

Alle Door Systems brandtest foretages på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI), og de vigtige processer fra brandtest til CE-mærkning gennemfører vi i samarbejde med DBI og DBI Certification.

Hvad er døren godkendt til?

I princippet tillader en godkendt brandtest kun salg af en dør magen til den specifikke dør, som er blevet testet, med meget begrænset mulighed for at justere størrelsen i forhold til den testede dør. For at kunne tilbyde flest mulige til- og fravalg udarbejdes en EXAP (Extended Application Report) i et samarbejde mellem DBI og Door System.

EXAP’en giver os mulighed for at opfylde flere krav fra vores kunder med hensyn til bl.a. højde, bredde, installering af alarm, magnet, automatik, bremsesystem osv. På baggrund af EXAP’en udarbejder DBI en Klassifikationsrapport, som er bevis for, hvad døren er godkendt til.

”Hvis man skal have ændret vægtypen, tilføjet vindue, tætninger eller gangdør kræves en ny brandtest”, fortæller teknisk chef Brita Rosenbech, Door System.

Produktionsprocesser gennemgås

Næste trin er, at vores produktionsprocesser skal gennemgås og godkendes af DBI Certification, en såkaldt FPC-godkendelse (Factory Production Control). Dette skal ske én gang om året fremadrettet for at sikre en ensartet produktion af vores produkter. Kontrollen skal sikre, at kravene omkring sporbarhed, kontrol og dokumentation iht. EN 16034 bliver opfyldt ved produktion af branddørene. Dette garanterer kunden det samme gode produkt ved hver leverance.

Efter godkendt FPC udstedes et CPR-certifikat af DBI Certification.

CE-mærkning

Når Klassifikationsrapport og CPR-certifikat foreligger, kan vi sætte CE-mærket på branddøren. Sammen med CE-mærket er ydeevnedeklarationen (DoP=Declaration of Performance) kundens bevis for, at døren er en godkendt branddør iht. EN 16034.

For yderligere oplysninger kontakt venligst: Brita Rosenbech, teknisk chef, Door System A/S, 42 14 52 04, [email protected]

Nyt fagudvalg Brandporte i Sikkerhedsbranchen

SikkerhedsBranchen – Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring – har oprettet et nyt fagudvalg ”Brandporte”, der kommer til at beskæftige sig med brandporte, brandgardiner, udvendigt hængslede branddøre, brandjalousier med mere. Fagudvalget skal være med til at sikre en høj kvalitet i brandløsningerne i de danske virksomheder.

”Vi hilser det nye fagudvalg meget velkomment. Nu har vi et forum, hvor vi kan diskutere brandløsninger med de andre aktører på markedet. Et tættere samarbejde kan også bidrage til at holde os opdateret med nyeste viden på området, f.eks. omkring nye standarder og regler”, fortæller kvalitetschef hos Door System Brita Rosenbech, der er blevet næstformand i det nye fagudvalg.

Dør- og portløsninger er en vigtig del af brandsikringen i bygninger. Det er dog også et komplekst område, som kræver stor indsigt og viden for at leve op til alle gældende krav og regler. 

”Fagudvalget kan være med til at udbrede informationen om brandløsninger og effektiv brandsikring ude i virksomhederne, herunder om nye krav og vejledninger”, fortæller Brita Rosenbech.