Skip to main content

Dokumentation på branddøre og brandskydeporte

Brandskydeporte og udvendige hængslede branddøre

Brandskydeporte og alle udvendige hængslede branddøre skal godkendes iht. EN 16034.

Klassifikationsrapporten iht. EN 13501-2 for
EI160-C / EI260-C skydeport

Skydeportene er testet og godkendt, så der er mulighed for at udføre dem med følgende:

 • Automatik
 • Fotoceller i forkant af dørblad
 • Fotoceller i karmben (max. 3 sæt)
 • Bremsesystem
 • Gangdør med niveaufri adgang (kan anvendes som flugtvej) op til et lysningsmål på BxH = 800x2055 mm
 • Vindue i gangdør op til 200x400 mm
 • Switch ved gangdør
 • Vindue op til 400x700 mm
 • Montage i betonvæg (min. 150 mm)
 • Montage i panelvæg (EI60 min. 100 mm)
 • Magnet for dørholdefunktion (f.eks. til ABDL)
 • Sparkeplade op til 800 mm
 • Maling på dørblad og karm
 • Karm 4 sider og montage af port over gulv
 • Køreskinneafskærmning
 • Silikonetætninger langs sider og top
 • Vægstyr (i stedet for bundstyr)
 • Eksterne låse
 • Delt karm

Godkendelsen er gældende for:
1-fløjet skydeporte til max lysningsmål 3700x4600 mm (BxH)

Certifikat for brandskydeporte godkendt iht. EN 16034

Klassifikationsrapporten iht. EN 13501-2 for: 
EI260-C hængslet dør

De 1-fløjet og 2-fløjet hængslede EI260 døre er testet og godkendt, så der er mulighed for at udføre dem med følgende:

 • Vindue op til 600x800 mm med indbrudssikker montage på forsiden
 • Termoglas
 • Montage i betonvæg (min. 150 mm)
 • Montage i gipsvæg (EI60)
 • Montage i panelvæg (EI60 min. 100 mm)
 • Silikonetætninger
 • Dørtrin
 • Karm 4 sider
 • Montage over gulvniveau (ubegrænset højde)
 • Varmetråd i karm
 • Ekstra låsekasse/natlås
 • Sparkeplade op til 800 mm
 • Maling på dørblad og karm
 • Ekstra sikkerhedspaskvil ved store døre
 • Magnet for dørholdefunktion (f.eks. til ABDL)
 • Dørpumpe
 • Switch (udv. monteret)
 • Dørvælger (ved 2-fløjet døre)
 • Automatik m. radar
 • Nokker
 • Panikstang
 • Karmoverføring (både i bagkant af dørblad og på forsiden af dørblad)

Godkendelsen er gældende for:
1-fløjet døre fra min. lysningsmål 232x654 mm (bxh) til max. lysningsmål 1405x2950 mm (bxh), max. lysningsareal 3,46 m2.
2-fløjet døre fra min. lysningsmål 984x1905 mm (bxh) til max. lysningsmål 2200x2300 / 1968x2540 mm (bxh).

Certifikat for branddøre godkendt iht. EN 16034

Indvendige hængslede branddøre og brandskydeporte primært til persongennemgang

Indvendige hængslede branddøre skal stadig godkendes iht. DS 1052.2. Også brandskydeporte primært til persongennemgang kan godkendes iht. DS 1052.2.

Certifikatet iht. DS 1052.2 er gældende for:
BD30 hængslet dør, 1-fløjet
BS60 hængslet, 1-fløjet, størrelse op til en lysning på 1016x2100 mm
BS60 hængslet, 2-fløjet, størrelse op til en lysning på 2035x2100 mm
BS60 skydeport, 1-fløjet, størrelse op til et murhul på 4800x3600 mm, gangdør op til størrelse 1016x2061 mm

Godkendelse gældende for:
BS60 hængslet, 1-fløjet, velegnet for køl, størrelse op til en lysning på 1126x2363 mm
BS60 hængslet, 2-fløjet, velegnet for køl, størrelse op til en lysning på 2259x2363 mm

Beskrivelse af brandklasser

Den europæiske standard for branddøre og -porte, EN 16034, trådte i kraft den 1. november 2019 og er gældende for alle udvendige hængslede branddøre, brandgardiner og brandskydeporte (for brug af materialer og maskiner). Det betyder, at indvendige hængslet branddøre og brandskydeporte primært for persongennemgang endnu ikke er omfattet af EN 16034.

Klassifikationen EI260 angiver dørens brandmodstandsevne ved en brand. Dørene testes iht. EN 1634 og brandmodstandsevnen klassificeres iht. EN 13501-2. Door systems branddøre og –porte er klassificeret EI260, hvilket betyder, de er godkendt til at kunne holde brand og varme fra den ene side af døren til den anden i 60 minutter. De er testet i forhold til:

E: at kunne forhindre ilden i at sprede sig
I2: at være modstandsdygtig over for varmegennemstrømning (måling af varmen på dørbladet, 100 mm fra kanten af dørbladet – temperaturen må ikke overstige 180°C)
60: brandmodstandsevnen er gældende for 60 minutter.

CE-mærkning af dørene bliver udstedt på baggrund af den testede brandmodstandsevne (brandklassifikationen) samt vores kvalitetskontrolsystem (FPC system = fabrikkens produktionskontrolsystem) iht. EN 16034.

Klassifikationen A2-s1, d0 (iht. EN 13501-1) er en definition af en byggevares reaktion ved brand, dvs. i hvilken grad materialet medvirker til brand. Det vil sige, denne betegnelse angiver brandklassifikationen på de enkelte materialer i døren og ikke på den samlede dør.

Den gamle danske brandklassifikation var en kombination af ovenstående, dvs. den definerede den samlede dørs reaktion ved brand samt dørens evne til at holde ilden ude. Derfor er sammenhængen mellem de hidtidige brandklasser og de nye europæiske brandklasser blevet defineret, som at BS60 svarer til EI260-C A2-s1,d0. Denne brandklasse kan man dog ikke samlet få iht. de europæiske standarder, da de ikke kombinerer disse betegnelser.

Den samlede betegnelse EI260-C A2-s1,d0 er ikke en europæisk godkendt betegnelse, men noget der er skrevet i nogle danske vejledning ifm. sammenligning af den hidtidige danske betegnelse med den nye europæiske betegnelse.

Dokumentation for betegnelsen A2-s1,d0 iht. EN 13501-1 består i en liste over de enkelte materialers reaktion ved brand, som kan downloades herunder for hhv. hængslet branddør og brandskydeport.
Reaktion ved brand for hængslet dør
Reaktion ved brand for brandskydeport

For yderligere information og dokumentation kontakt os da venligst på tlf: 8692 1171 eller mail [email protected].

Vi vil meget gerne hjælpe dig – send os en besked

* Skal udfyldes