Dokumentation på branddøre

Certifikatet iht. DS 1052.2 er gældende for:

BD30 hængslet dør, 1-fløjet

BS60 hængslet, 1-fløjet

BS60 hængslet, 2-fløjet

BS60 skydeport, 1-fløjet

Godkendelse gældende for:

BS60 hængslet, 1-fløjet, velegnet for køl, størrelse op til 1158x2369 mm

BS60 hængslet, 2-fløjet, velegnet for køl, størrelse op til 2316x2369 mm  

Klassifikationsrapporten iht. EN 13501-2 for

EI160-CO / EI260-CO Skydeport

Klassifikationsrapporten iht. EN 13501-2 for 

EI260-C0 Hængslet dør

 

Godkendelsen er gældende for:

1-fløjet døre fra min. lysningsmål 232 x 654 mm (BxH) til max. lysningsmål 1405 x 2950 mm (BxH), dog max. lysningsareal på 3,46 m2.

2-fløjet døre fra min. lysningsmål 1127 x 1724 mm (BxH) til max. lysningsmål 2241 x 2300 mm (BxH). 

De 1-fløjet og 2-fløjet hængslede EI260 døre er testet og godkendt, så der er mulighed for at udføre dem med følgende:

- Vindue op til 600x800 mm

- Varmetråd i karm

- Montage i betonvæg

- Montage i panelvæg

- Karm 4 sider

 

 

Beskrivelse af brandklasser

Brandmodstandsevnen på vores 1-fløjet og 2-fløjet branddøre er EI260-C iht. EN 13501-2. Alle vores døre er testet for at kunne påvise dørenes evne til dels at holde ilden ude (E) samt modstandsdygtigheden overfor varmegennemtrængning (I).

CE-mærkning af dørene bliver udstedt på baggrund af den testede brandmodstandsevne (brandklassifikationen) samt vores kvalitetskontrolsystem (FPC system = fabrikkens produktionskontrolsystem) iht. EN 16034.

Betegnelsen A2-s1, d0 (iht. EN 13501-1) er en definition af en byggevares reaktion ved brand, dvs. i hvilken grad materialet medvirker til brand. Det vil sige, denne betegnelse angiver brandklassifikationen på de enkelte materialer i døren og ikke på den samlede dør.

Den gamle danske brandklassifikation var en kombination af ovenstående, dvs. den definerede den samlede dørs reaktion ved brand samt dørens evne til at holde ilden ude. Derfor er sammenhængen mellem de hidtidige brandklasser og de nye europæiske brandklasser blevet defineret, som at BS60 svarer til EI260-C A2-s1,d0. Denne brandklasse kan man dog ikke samlet få iht. de europæiske standarder, da de ikke kombinerer disse betegnelser.

Den samlede betegnelse EI260-C A2-s1,d0 er ikke en europæisk godkendt betegnelse, men noget der er skrevet i nogle danske vejledning ifm. sammenligning af den hidtidige danske betegnelse med den nye europæiske betegnelse.

Dokumentation for betegnelsen A2-s1,d0 iht. EN 13501-1 består i en liste over de enkelte materialers reaktion ved brand, som kan downloades her.

For yderligere information og dokumentation kontakt os da venligst på tlf: 8692 1171 eller mail [email protected]