Skip to main content

Hurtigport udviklet specifikt til frostrum

En isoleret rulleport med høj rullehastighed og en stærk isoleringsevne sparer energi. DS800, DS850 og DS855 lynportene er specialudviklet til frostrum med mange gennemkørsler. Den specialudviklede portdug og det specielle tætningssystem isolerer effektivt og holder på kulden.

DS800, DS850 og DS855 fryserums lynportene er fremstillet i kraftigt, rustfrit stål, der udover en rengøringsvenlig overflade giver størst mulig styrke til at modstå de slag og stød, der altid opstår i en travl hverdag.

DS800 fryserums hurtigport kan fremstilles i størrelser op til 4 x 3,3 m, dog max 9,5 m2. Ønskes større dimensioner skal du vælge DS850 eller DS855. DS850 kan leveres i 4 x 5 m med et max på 12 m2, mens DS855 ligeledes kan leveres i størrelsen 4 x 5 m, men her med et max på 16 m2.

Effektiv isoleret rulleport

DS800, DS850 og DS855 hurtigportene er bygget til at blive brugt i et frostrum med sin specialudviklede portdug, der holder på kulden. Portdugen er hele 43 mm tyk og har en særlig indbygget stabilisering, der sikrer en særdeles god isolering. Samtidig giver den en god modstandsevne overfor vindpres. DS800, DS850 og DS855 har et specielt tætningssystem, der sikrer at kold og varm luft ikke mødes og skaber kondens og is.

Spar energi

Det luner på budgettet, når du får installeret vores DS800, DS850 og DS855 termoport med høj rullehastighed og en stærk isoleringsevne. 75.000 kWh var besparelsen pr. år, vi beregnede for Claus Sørensen A/S, der ville skifte sin rulleport til frostrummet ud med en DS800. Tre år senere beregnede Teknologisk Institut, at den reelle besparelse faktisk var tæt på 90.000 kWh.

Hos Door System fremstiller vi alle vores produkter på egen fabrik i Østjylland og opfylder alle gældende krav og standarder. 

Væsentlige DS800-DS850-DS855 egenskaber

Hjørne på DS800 med blå portdug

43 mm portdug

Specialudviklet portdug med et unikt tætningssystem, hvor overlap i isoleringen sikrer, at der ikke opstår kuldebroer.

DS800 rulleport er ved at åbne

Høj rullehastighed

Åbnehastighed: Fra 0,6 – 2,0 m/sek. Karmben: 2 mm rustfrit stål. Stor styrke. Nem vedligeholdelse.

Portdug er her vist slået ud af skinnen

Nemt på plads igen

Ved påkørsel: Portdugen kan nemt og hurtigt sættes på plads uden brug af værktøj.

Minimerer energitab ved varehåndtering fra frostlager

Energiforsyning og energiforbrug er en højaktuel udfordring, og når det handler om industriporte, er der et stort potentiale for energibesparelser. Det kan eksempelvis være på frostlagre i fødevareindustrien.

Varehåndtering og kørsel med frostvarer ud og ind ad frostlageret har altid været forbundet med energitab, når portene åbner mellem lagerhallerne. Forskellen på minus 26 grader og plus 12 grader fra den ene hal til den anden giver store energitab, hvis porten står åben i længere tid. Her kan en hurtigport med hurtige åbne- og lukketider være med til at minimere energitabet.

Lynporte til frostrum og ny portstyring

Vores DS800, DS850 og DS855 hurtigportene er udviklet specifikt til frostrum. Den specialudviklede portdug er 43 mm tyk og har et særligt tætningssystem, hvor overlap i isoleringen sikrer, at der ikke opstår kuldebroer.

Frostportenes høje åbnehastigheder på op til 2,0 m/sek vil være med til at minimere åbnetiden. Det er også afgørende, at åbningsintervallerne tilpasses trucktrafikken, så porten åbner i tide, lige når trucken skal igennem og lukker i det øjeblik, trucken er på sikker afstand.

Det håndteres med en intelligent portstyring med indbygget frekvensomformer, som også sikrer en langsom opstart og nedbremsning af porten. Det mindsker slitagen på porten og gør den særdeles støjsvag, samtidig med at den fortsat åbner og lukker meget hurtigt.

Energibesparelser og forbedret flow

Det skal sikres, at balancen mellem trafikken og energibesparelserne bliver så optimal som mulig. Herved kan man både opnå større energibesparelser, samtidig med at det er muligt at forbedre flowet i varehåndteringen.

I portstyringen er det et radarsystem, som opfanger truckens bevægelser, og som altså aktiverer portens åbne- og lukkemekanisme. Det er muligt at tilpasse aktiveringen af porten individuelt efter truckkørslen på lageret.

Truckførerne skal hverken aktivere porten manuelt eller sænke hastigheden, når de nærmer sig. Hurtigporten og styresystemet sørger for, at der er fri bane, og at porten kun er åben i den tid, det tager at afvikle transporten sikkert og effektivt gennem den.

Beregninger af energitab

Portstyringen forsynet med sensorer, som måler temperaturen på begge sider af porten. I forbindelse med at porten åbner og lukker, logger systemet de kontinuerlige temperaturændringer.

Det gør det muligt at beregne hvor store energitab, der er tale om i forbindelse med trafikken ud og ind ad frostlageret. Virksomhederne får dermed et redskab, der kan dokumentere energitab og de forbedringer, det er muligt at lave i forhold til stadig at have en både effektiv og sikker drift.

Store porthuller – store energitab

Styresystemet er testet og afprøvet på Teknologisk Institut. Portstyringen, loggen og beregningsmodellen tager højde for portens størrelse. Det er nemlig ikke altid, at portstørrelsen er med i overvejelserne, når bygherrer, arkitekter og entreprenører designer og planlægger lagerbygningerne.

Nogle steder laver man porthullerne alt for store. Det er særligt kritisk i forbindelse med frostlagre. Den nye portstyring gør det muligt helt præcist at dokumentere fordelene både ved mindre porte og ved en mere effektiv portdrift.

Se mere om vores nye portstyring  klik her.

Har du problemer med isdannelse i frostrummet?

Har du problemer med, at is bygger sig op overalt i frostrummet med store omkostninger til følge? Byg en sluse enten foran eller inde i frostrummet og installer en affugter i slusen.  På denne måde sikrer du den optimale styring af dit luftflow og mindsker energitabet. Gevinsten er penge sparet på afisning af port og fordamper samt at du undgår personfarlige situationer med glatte gulve.

Har du særlige krav til din frostrumsløsning, så kontakt os, og vi finder sammen en løsning.

Vi vil meget gerne hjælpe dig – send os en besked

* Skal udfyldes

Frost hurtigporte DS800-DS850-DS855 galleri

Download