Skip to main content

Rådgivning om døre og porte

En dørløsning eller en portløsning er ikke bare et hul i en væg, der skal dækkes, men i lige så høj grad en del af logistik og vareflow. En dør eller en port, der ikke virker optimalt og står i vejen, vil i langt de fleste tilfælde være en alvorlig "trafikprop". Hvis din portløsning er vigtig - så tag endelig os med på råd! Den rigtige portløsning er ofte også den mest økonomiske løsning - i hvert fald på den lange bane.

Fødevareindustrien, den farmaceutiske industri og detailhandlen

Door Systems døre og porte er særligt velegnede til fødevareindustrien, den farmaceutiske industri og detailhandlen. Vi har opbygget indgående viden om krav og udfordringer på de tre markedsområder og kan rådgive om valg og muligheder i forhold til den optimale dør- og portløsning.

Løsninger med øje for fødevareindustriens behov – klik her
Løsninger målrettet den farmaceutiske industri – klik her
Løsninger målrettet detailhandlens specifikke behov – klik her

Rådgivning på brand

Kravene til branddøre og -porte er skærpet i den nye europæiske standard – og der kan være meget at holde styr på. Hos Door System har vi brugt masser af ressourcer på at udvikle og teste efter de nye regler og kan rådgive dig om de forhold, du skal være særligt opmærksom på.

Vi rådgiver på brand – klik her

Folder om brandgodkendelser for døre og porte

I forbindelse med de nye brandregler har vi udarbejdet en 8-sidet folder, som beskriver de nuværende godkendelser og mærkninger. Der er også et tjekskema med komponenter, som specifikt skal testes og godkendes.

Ønsker du folderen tilsendt – det er ganske gratis – så send en mail til Kim Aschenberg på [email protected].

Beskrivelsen er udarbejdet af vores tekniske chef Brita Rosenbech. Brita er næstformand i Sikkerhedsbranchens fagudvalg for brandporte og har i det regi leveret beskrivelsen til en tilsvarende folder om brandgodkendelser, dog uden tjekskema og med en lidt anden opbygning. Denne folder kan downloades på Sikkerhedsbranchens hjemmeside.

Ny udgave af magasinet Brand & Sikkerhed

Der er i dag stor fokus på brandsikkerhed, og kravene til dokumentation på brandløsninger er øget markant.

Alt skal testes og godkendes. I princippet er en branddør kun godkendt præcist, som den er testet, med meget begrænset mulighed for at justere størrelsen i forhold til den testede dør

Det er samtidig ikke alle branddøre, der er omfattet af den nye europæiske standard EN 16034, og det skaber forvirring.

Læs den nye udgave af magasinet Brand & Sikkerhed i pdf-format - klik her.

Stor interesse på infomøde i København om de nye brandregler

En stor tak til alle deltagere, der var med på vores informationsmøde i København om de nye brandregler, som blev afholdt torsdag den 16. marts på Scandic Sydhavnen. Lokalet var fyldt, og det var en rigtig god eftermiddag med stor spørgelyst. I pauserne blev der også tid til en god snak med kolleger fra branchen.

Også en kæmpe tak til vores tre dygtige indlægsholdere: Ane Prehn Meyland fra Novo Nordisk, Ib Bertelsen fra DBI og vores tekniske chef Brita Rosenbech.

Du kan holde dig opdateret om nye arrangementer og relevant viden på området på vores LinkedIn side – følg os her.