Skip to main content

Der er penge at spare

Folketinget har ved lov vedtaget at etablere et tiårigt energispareprogram for perioden 2010-2020. Det samlede program skal sikre en styrket og bedre koordineret energispareindsats inden for alle energiformer og sektorer undtaget transport. 

Spareprogrammet betyder, at der kan ydes tilskud ved energibesparende tiltag.

Konkrete tilskud og besparelser

Du kan søge om tilskud til etablering af vores frostrumshurtigport DS800 – foruden en stor energibesparelse ved udskiftning af døren, kan du også få tilskud fra energiselskaberne til investeringen. 

Eksempelvis oplevede Claus Sørensen i Engesvang en besparelse på 90.000 kWh om året!

Ring og hør nærmere! 

Proces for ansøgning af energitilskud

Energispareprogrammet, som folketinget har vedtaget, betyder, at du ved energiforbedringer kan søge tilskud. Det vil sige foruden en besparelse i energiomkostningerne, kan der også søges om tilskud til investeringen af den nye dør.

Tilskuddet søges ved et energiselskab inden bestilling/køb af døren.

Processen er simpel

 1. Kontakt Door System for en energiberegning, elektronisk eller ring 8692 1171. Kontakt energiselskab for ansøgning f.eks. Verdo, htts://verdo.dk/da/erhverv/energiraadgivning/tilskud
  a. Henvendelse til Door System, der laver en beregning af, hvor mange kWh en ny portløsning kan spare virksomheden for. Virksomheden anvender beregningen som dokumentation overfor energiselskabet.
  b. Virksomheden søger om energitilskud ved udfyldning af ansøgning ved energiselskabet. Det er valgfrit hvilket energiselskab, der søges tilskud ved, der kan dog kun søges om tilskud til den samme energiforbedring hos ét energiselskab.
  Door System kan også hjælpe med formidlingen til energiselskabet/Verdo. Tilbagebetalingstiden på en besparelse skal være over et år, før der kan ydes tilskud. 
 2. Afvent godkendelse fra energiselskabet.
  Hos Verdo kan forventes godkendelse inden for 48 timer.
 3. Ordren kan afgives og dørerne udskiftes.
  Efterfølgende indsendes fakturaen til energiselskabet.
 4. Tilskud udbetales.
  Hos Verdo typisk inden for 14 dage efter modtagelse af fakturaen.

 

Vi vil meget gerne hjælpe dig – send os en besked

* Skal udfyldes