Skip to main content

Brandgardiner

Brandgardiner stänger igen öppningar i tak och väggar i händelse av brand. Konstruktionstypen (rullning eller lameller som viks) och olika textiler ger ett brett användningsområde för olika typer av skydd eller brandklasser.

Kassetter, bottenprofiler och sidoguider i de här flexibla systemen är integrerade så att de nästan är helt dolda i byggnaden och därmed skapas stor arkitektonisk frihet vid inredning av öppna utrymmen.

Fibershield®-I EI260-C

Systemet Fibershield®-I är den senaste generationen värmeisolerande brandportar i textil från Stöbich.

Stängningssystemet använder samma nedrullningsteknik som en rullport och kräver väldigt lite utrymme över en väggöppning. Tack vare det patenterade låset i kassetten över rullen kan kåporna runt nedrullningsaxeln dessutom utelämnas om så önskas. Det gör det möjligt att minska inbyggnadsmåtten ytterligare.

Brandgardinen består av flera växelvisa lager av isolerande respektive kylande material som innebär att det behövs mindre textil, vilket ger lägre vikt jämfört med de traditionella konstruktionerna. Tack vare den låga vikten och de små inbyggnadsmåtten lämpar Fibershield®-I EI260-C sig även för ombyggnad eller eftermontering av brandskydd i befintliga byggnader.

Fibershield®-E

Den ekonomiska brandgardinen i textil med högsta standardiseringsgrad.

Ett högt standardiserat och därmed ekonomiskt sektioneringssystem i bredder upp till 6 meter med nedrullad längd upp till 8 meter, eller med bredder upp till 7 meter med nedrullad längd upp till 5 meter, som levereras som standard med drivsystemet Gravigen. Övriga egenskaper är: Stängningen sker utan hjälpenergi och därmed behövs inte brandsäkra vajrar. Motorerna har lång livslängd och har provats med 10 000 cykler. Genom användning av olika textiler får man olika typer av brandskydd. Stora brandgardinssystem som minst uppfyller klass C1 enligt DIN EN 13501-2. Knappstyrning. Valfri säkerhetskontaktlist. Valfri fjädrande bottenprofil.

Fibershield®-HC

Den horisontellt stängande brandgardinen i textil utan störande stag eller upphängningsvajrar.

Den nya generationen horisontellt stängande brandgardiner i textil – utan stag och upphängningsvajrar. Fibershield-HC är ett specialutvecklat brandsektioneringssystem för stora taköppningar upp till 10 x 10 meter. Gardinen med extraförstärkt duk Heliotex EW 120 är placerad i en platsbesparande kassett som tillsammans med bottenprofilen bildar en sluten enhet. Företaget planerar dessutom att lansera en tvådelad modell i storleken 10 x 20 meter med bottenprofiler som sluter tätt i mitten. Med det här systemet kan stora taköppningar enkelt stängas.

Brandgardiner, produkter

Fibershield-I brandgardin

Brandgardin Fibershield®-I

Systemet Fibershield®-I är den senaste generationen värmeisolerande brandportar i textil från Stöbich.

Fibershield-E brandgardin illustration

Brandgardin Fibershield®-E

Den ekonomiska brandgardinen i textil med högsta standardiseringsgrad.

Fibershield-HC brandgardin illustration

Brandgardin Fibershield®-HC

Den horisontellt stängande brandgardinen i textil utan störande stag eller upphängningsvajrar.

Download brandgardin broschyr

Rökgardiner

En rökgardin ingår i ett system vars syfte är att hålla områden fria från brandgaser. I det kan även byggnadsdelar som brandgasventilatorer i system för termisk brandventilation (enligt  EN 12101-2) och mekanisk brandventilation (enligt EN 12101-3) ingå. Rökgardiner begränsar brandgasernas spridning inne i en byggnad i händelse av brand.

Supercoil

Den traditionella automatiskt stängande rökgardinen som uppfyller de strängaste kraven och levereras i stora storlekar.

Supercoil skiljer sig från mängden genom sin flexibilitet vid implementering av skräddarsydda lösningar. Rökgardinerna är tillverkade i ett enda stycke upp till 50 meter i bredden och 9,5 meter i nedrullad längd och är i de högsta brandklasserna med brandbelastning upp till 600 °C (klass D) och 1 100 °C (standardbrandkurva - klass DH). Genom användning av sidoguider är det möjligt att eliminera alla läckor i rökgardinens hela bredd. Gardinen stängs utan hjälpenergi med hjälp av drivsystemet Gravigen. Supercoil lämpar sig dessutom som platsbesparande rökgardin som sluter tätt mot golvet och kan förses med evakueringspassage. Tack vare den genomtänkta konstruktionen går den dessutom att kombinera med Stripecoil-rökgardinen med evakueringsmöjlighet.

Stripecoil

Rökbarriären med evakueringsmöjlighet som sluter tätt mot golvet.

Stripecoil är det optimala skyddet mot brandgaser i områden med persontrafik och utrymningsvägar – och är i brandklasserna D = 600 °C (i 120 minuter) och DH (i 30 minuter enligt standardbrandkurvan). Redan vid en bredd på bara 3 meter kan 200 personer (även med barnvagnar och rullstolar) passera i minuten. Gardinens genomskinliga material ger optimala ljus- och siktförhållanden i passageområdena. En mjuk förslutningskant som lätt ger efter minimerar risken för personskador. Rökgardinen stängs utan hjälpenergi med hjälp av drivsystemet Gravigen.

Rökgardiner, produkter

Supercoil røggardin

Rökgardin Supercoil

Den traditionella automatiskt stängande rökgardinen som uppfyller de strängaste kraven och levereras i stora storlekar.

Supercoil røggardin illustration

Upp till 50 meter i bredden

Supercoil rökgardinerna är tillverkade i ett enda stycke upp till 50 meter i bredden och 9,5 meter i nedrullad längd.

Stripecoil røggardin illustration

Rökgardin Stripecoil

Rökbarriären med evakueringsmöjlighet som sluter tätt mot golvet. Optimala skyddet mot brandgaser i områden med persontrafik och utrymningsvägar

Download rökgardin broschyr

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift