Skip to main content

Godkända och CE-märkta EI260-C brandskjutportar

De nya reglerna om brandskjutportar pr. 1. november 2019 betyder att det inte längre får säljas brandskjutportar som inte är godkända och även CE-märkta enligt den nya europeiska standarden EN 16034. De gamla brandklasserna BD30 och BS60 har ersatts av nya EI230- och EI260-brandklasser. Brandskjutportar främst avsedda för persontrafik omfattas emellertid ännu inte av den nya europeiska standarden utan får fortfarande levereras enligt den danska standarden DS 1052.2.

Door System har tagit fram en helt ny EI260-C-brandskjutport. Brandskjutporten är dansktillverkad och har brandprovats från båda håll enligt EN 1634 på DBI (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut). Den klarade 1 timme och 16 minuter.

Driftssäker och lätt att rengöra

Den nya brandskjutporten är driftssäker och robust med rostfria karmar. Den levereras som antingen manuell eller automatisk med vår väl beprövade manöverenhet. Brandskjutporten är lätt att rengöra tack vare slutna karmar och dörrblad.

Ny brandskjutport för läkemedelsföretag

I nära samarbete med ett större danskt läkemedelsföretag har vi utvecklat en ny skjutport som uppfyller de stränga kraven inom läkemedelsindustrin, inte minst vad gäller hygien och säkerhet. Door Systems nya certifierade brandskjutport har anpassats efter kraven gällande för läkemedelsindustrin

Brandgodkännanden och de nya reglerna

För mer information om brandgodkännanden och de nya reglerna, vänligen kontakta: Brita Rosenbech, teknisk chef på Door System A/S, 42 14 52 04, [email protected]

Om du har specifika frågor eller behöver ytterligare information om den nya brandskjutporten, är du mycket välkommen att kontakta Göran Gustavsson på telefon +46 (0)70 751 24 08 eller via e-post [email protected] .

Door Systems EI260-C-brandskjutport visas här monterad och används vid ett slakteri.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift

Brandskjutportar galleri

Download