Skip to main content

Specialutvecklad för läkemedelsindustrin

Door Systems DS320P rullport har utvecklats speciellt för läkemedelsindustrin där hygien och driftssäkerhet sätts i högsätet. Det finns inte några dolda hålrum eller kanter där smuts kan samlas. Motor och växellåda är placerade i en vattentät låda i rostfritt stål bredvid rullen. 

Karmarna är tillverkade i 2 mm rostfritt stål och är lätta att demontera med hjälp av en skruvmejsel, så att det går att göra rent inne i karmen och runt duken. DS320P kan tillverkas i storlekar upp till 4 x 4 meter.

Av personsäkerhetsskäl är porten försedd med två smalstråliga sensorer, en på vardera sidan av porten.

Lätt att rengöra

Rullporten DS320P har utvecklats för att vara mycket lätt att rengöra. Det finns inte några dolda hålrum eller kanter där smuts kan samlas. Konstruerad så att vattnet kan rinna av. Allt som ska rengöras kan rengöras. Resten är inkapslat så att det inte kommer i kontakt med den omgivande miljön.

Tryckskillnad på upp till 15 pascal

DS320P är konstruerad för att kunna klara det övertryck som bildas inom läkemedelstillverkningen för att säkerställa en klinisk miljö. Det innebär att det blir en tryckskillnad i dörröppningen mellan två lokaler. Därför har Door System utformat sina portar så att de fungerar i miljöer med en tryckskillnad på upp till 15 pascal.

Interlocksystem

Inom hygienproduktion behöver portarna ofta vara låsta i förhållande till varandra. Därför är interlockfunktionen standard hos Door System. Porten kan byggas ihop med andra automatiska installationer som exempelvis transportband, slussar och lastramper. Om olyckan skulle vara framme är styrningen på en DS320P försedd med en intelligent funktion som meddelar var felet finns.

Viktiga egenskaper hos DS320P rullport

Rustfri afskærmning på DS320P rulleport

Helsvetsad rostfri kåpa

Kåpan på rullporten DS320P är designad så att den uppfyller läkemedelsindustrins stränga hygienkrav. Rullporten är monterad i en helsvetsad rostfri kåpa som är lätt att rengöra.

Rustfri aksel

Rostfri axel i toppvalsen

Rullportens toppvals är försedd med rostfri axel. Axeln har krympts på plats och är låst med bult. Den kan inte slitas ut, rostar inte och underhållet är minimalt. Mittröret i aluminium har en diameter på 120 mm på rullporten DS320P.

Karmben på DS320P rulleport afmonteres

Avtagbara karmar

Kravet på rena omgivningar har varit helt avgörande för DS320P-rullportens konstruktion. Exempelvis går det snabbt och enkelt att ta av karmarna med en skruvmejsel för att rengöra inne i karmen och runt duken.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift

Rullport DS320P galleri

Download