Skip to main content

Skjutportar för frysrum med högt isolervärde

Door Systems skjutportar för frysrum är hållbara och driftssäkra. Alla handtag och beslag är ”dolda” och utformade för att tåla påkörningar, ovarsam hantering, högt tempo och stränga hygienkrav.

Vi använder material med högt isolervärde och portarna levereras med kraftiga tätningslister. Skjutportarna har ingjuten bottenlist med värmetrådar och det finns värmetrådar även i karm och dörrblad. Vi tillverkar portarna efter mått. Skjutportarna för frysrum levereras i dörrbladstjocklekar från 100 till 150 mm.

Manuella och automatiska skjutportar

Portarna levereras med antingen manuell eller automatisk manövrering. Alla klämrisker har minimerats och portarna uppfyller alltid myndigheternas senaste säkerhetskrav. Skjutporten kan byggas ihop med andra automatiska installationer som exempelvis transportband, slussar och tvättmaskiner.

Slitage nästan 0%

Skjutdörrar från Door System är snabba, effektiva, diskreta och driftssäkra. Vi har konstruerat dem så att slitaget på hjul, beslag m.m. begränsas till minsta möjliga. Det betyder mindre service och underhåll och på så vis skapar t.o.m. en skjutdörr mervärde för företaget.

Karmvinkel 78 grader

Vi har starkt fokus på hygienen! Antingen måste allt kunna rengöras eller så måste allt åtminstone kunna kapslas in. Därför har vi utformat dörrbladet och karmarna på skjutdörrar med 78 graders vinkel. På så vis undviker man att det samlas smuts på dörren och ser till att vattnet kan rinna av.

Speciallösningar

På automatiska dörrar ställs öppnings-­ och stängningshastigheten in efter behov. Vi erbjuder specialtillverkade skjutdörrar som öppnas med högre hastighet. Vi på Door System löser ofta ”helt omöjliga” uppgifter och tar fram speciallösningar.

Viktiga egenskaper hos Door Systems skjutportar för frysrum

Nedstøbt bundskinne

Ingjuten bottenlist

Skjutportar för frysrum har ingjuten bottenlist försedd med “gjutfötter”, vilket ger mycket hög bärförmåga och säkerställer att den inte lossnar från betongen under den dagliga driften. Det inneslutna gejdbeslaget gör den dessutom mycket lätt att rengöra.

Motor og gear til tandstrengstrukne døre

Specialdesignad motor och växellåda

Motor och växellåda är specialdesignade. Belastningen har minimerats med hjälp av kraft gånger hävarm. 24 volts magnetkoppling med extraskydd mot vatten m.m. Allt är komprimerat för att vara platsbesparande. Hög slitstyrka och driftssäkerhet.

Tætningsliste på skydedør

Effektiv tätningslist

Skjutporten har två isolatorer och värmetrådarna är placerade mellan tätningslisterna, så att värmen koncentreras mot golv och karm, vilket ger ännu bättre skydd mot isbildning. Den massiva fotocellshållaren nedtill på dörren skyddar fotocellen, framför allt vid minusgrader.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift

Skjutportar för frysrum - galleri

Download