Skip to main content

Driftssäkra skjutportar för kylrum

Door Systems skjutportar för kylrum är effektiva och driftssäkra. Alla handtag och beslag är ”dolda” och utformade för att tåla påkörningar, ovarsam hantering, högt tempo och stränga hygienkrav. Vi tillverkar våra portar efter mått. Skjutportarna för frysrum levereras i dörrbladstjocklekar från 60 till 100 mm.

Portarna levereras med antingen manuell eller automatisk manövrering. Alla klämrisker har minimerats och portarna uppfyller alltid myndigheternas senaste säkerhetskrav. Skjutporten kan byggas ihop med andra automatiska installationer som exempelvis transportband, slussar och tvättmaskiner.

Slitage nästan 0%

Skjutportar från Door System är snabba, effektiva, diskreta och driftssäkra. Vi har konstruerat dem så att slitaget på hjul, beslag m.m. begränsas till minsta möjliga. Det betyder mindre service och underhåll och på så vis skapar t.o.m. en skjutdörr mervärde för företaget.

Karmvinkel 78 grader

Vi har starkt fokus på hygienen! Antingen måste allt kunna rengöras eller så måste allt åtminstone kunna kapslas in. Därför har vi utformat dörrbladet och karmarna på skjutdörrar med 78 graders vinkel. På så vis undviker man att det samlas smuts på dörren och ser till att vattnet kan rinna av.

Speciallösningar

På automatiska dörrar ställs öppnings-­ och stängningshastigheten in efter behov. Vi erbjuder specialtillverkade skjutdörrar som öppnas med högre hastighet. Vi på Door System löser ofta ”helt omöjliga” uppgifter och tar fram speciallösningar.

Viktiga egenskaper hos Door Systems skjutportar för kylrum

POM kørehjul med kort aksel på skydedør

Hjul i acetalplast med kort axel

Skjutporten är försedd med hjul i acetalplast med kortare axellängd som ger bättre viktfördelning. Det ger mindre belastning på både hjul och skenor och minskar slitaget på skjutporten.

Bagsidehåndtag på skydedør

”Dolt” handtag på insidan

Skjutporten har ett robust, rostfritt handtag som är integrerat i själva dörrbladet i stället för att sitta på framkanten. Det gör det mindre utsatt för påkörningar och ökar driftssäkerheten.

Indlæg til hængsler i dørkasser

Rostfritt mellanlägg i dörrbladet

Med en 2 mm rostfri platta som mellanlägg för gångjärn i dörrbladet säkerställs optimal montering och att skjutporten sitter som den ska. Lösningen är tåligare än ett panelstycke med en U-profil.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift

Skjutportar för kylrum - galleri

Download