Skip to main content

Ny skjutport för läkemedelsindustrin med handfri manövrering för renrum klass C

Läkemedelsindustrin har stränga krav på dörr- och portlösningar, inte minst vad gäller hygien och säkerhet, och dessa krav har skärpts ytterligare på grund av coronaläget.

I nära samarbete med ett större danskt läkemedelsföretag har vi utvecklat en skjutport med handfri manövrering för renrum klass C.

Höga hygienkrav

Styrskena och automatik är helt inneslutna. Inga kanter och hålrum där smuts kan samlas. Den är mycket lätt att rengöra och torka av, t.ex. vid den nedersta fotocellen, och har vinklade kanter.

Hög säkerhet

Porten har utvecklats med 10 mm luftspalt hela vägen runt, vilket gör det lätt för de HVAC-ansvariga att styra lufttrycket (ventilation). Portarna är även försedda med grönt, gult och rött LED-ljus (dolt i kåpan) som ökar säkerheten. Det finns inte mindre än sex säkerhetsfunktioner som övervakar porten, t.ex. sitter det fotoceller både fram- och baktill på portbladet så att det inte träffar någon när porten öppnas.

Styrningen är dold i kåpan

Portens styrning är dold i kåpan, vilket betyder att man inte behöver göra plats för ett styrskåp bredvid porten. Kåpan kan utformas så att den når ända upp till taket och därmed behöver man bara foga runt om. Om det är högt i tak kan den konstrueras som en sluten låda med vinklad kant, så att smuts inte kan samlas.

Brandskjutport för läkemedelsindustrin

Door Systems nya certifierade brandskjutport har anpassats efter kraven gällande för läkemedelsindustrin och ingick i leveransen.

Viktiga egenskaper hos Door System's skjutportar för renrum

Ny renrumsport har skrå kanter

Lättstädad design

Den rostfria porten är mycket lätt att rengöra. De vinklade kanterna på själva porten och kåpan ser till att dammet inte lägger sig så lätt och gör det enkelt att torka av kanterna.

Nederste fotocelle på ny renrumsport

Hygien in i minsta detalj

Hygienen är bästa möjliga, även på ställen som kan vara kritiska på portar, t.ex. vid fotocellerna nedtill och styrskenan som numera alltså är helt innesluten. Översta fotocellen är dold i den övre kåpan.

Afskærmning på ny renrumsport

Styrning och kablar är dolda

Portstyrning och kablar är dolda i kåpan. Inga synliga kablar mellan dörrblad och styrning – allt döljs. Därmed är kablarna inte en kritisk hygienfaktor och man behöver inte sätta av utrymme för ett styrskåp bredvid porten.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift

Skjutportar för renrum - galleri

Download