Skip to main content

Branddörrar, brandskjutportar, brandfönster, brand- och rökgardiner

Door System har lagt stora resurser på utveckling och provning enligt den nya standarden och vi fortsätter att investera löpande i utvecklingen av brandlösningar. Vi har kommit mycket långt när det gäller EI260-C-dörrar och portar och kan ge rådgivning till företagen om dörrarna som en del av hela projektet.

Door System har tagit fram en helt ny EI260-C-brandskjutport. Brandskjutporten är dansktillverkad och har brandprovats från båda håll enligt EN 1634 på DBI (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut).

Door System erbjuder EI260- och EI230-brandfönster med härdat glas och härdat lamellglas.

Vi kan också erbjuda brandgardiner. De tar mycket lite utrymme ovanför öppningen och på sidorna i förhållande till brandskjutportar. Förutom brandgardiner erbjuda vi även rökgardiner.

EI260-C-brandörrar för kylrum

Hur brandskyddar man ett kylrum samtidigt som man undviker köldbryggor? Vad gör man om kylrummet redan har monterats och man upptäcker att det är brandkrav på dörren? Får man montera en branddörr direkt i en kylrumspanel?

Door System har i många år levererat branddörrslösningar till väldigt många kylrum. Våra branddörrar har provats och godkänts med en lång rad funktioner och utrustning som gör att de lämpar sig särskilt bra för kylrum. Läs mer här.

EI260-brandfönster

Door System erbjuder EI260- och  EI230-brandfönster med härdat glas och härdat lamellglas.

Brandfönstret levereras med en karm i rostfritt syrafast stål AISI 316. Karmens utsida är helt slät, och brandfönstret monteras med snedkapat fönsterfoder och snedlist nedtill för infästning av fönstret som gör det lätt att rengöra och det uppfyller de stränga hygienkrav som råder inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Se mer om våra EI260-brandfönster - klicka här.

 

Ny brandskjutport för läkemedelsföretag

I nära samarbete med ett större danskt läkemedelsföretag har vi utvecklat en ny skjutport som uppfyller de stränga kraven inom läkemedelsindustrin, inte minst vad gäller hygien och säkerhet. Door Systems nya certifierade brandskjutport har anpassats efter kraven gällande för läkemedelsindustrin och ingick i leveransen. Se mer om den nya skjutporten här.

Brand- och rökgardiner från Stöbich

Brandgardiner

Brandgardiner stänger igen öppningar i tak och väggar i händelse av brand. Konstruktionstypen (rullning eller lameller som viks) och olika textiler ger ett brett användningsområde för olika typer av skydd eller brandklasser. Kassetter, bottenprofiler och sidoguider i de här flexibla systemen är integrerade så att de nästan är helt dolda i byggnaden och därmed skapas stor arkitektonisk frihet vid inredning av öppna utrymmen.

Fibershield®-I

Systemet Fibershield®-I är den senaste generationen värmeisolerande brandportar i textil från Stöbich.

Fibershield®-E

Den ekonomiska brandgardinen i textil med högsta standardiseringsgrad.

Fibershield®-HC

Den horisontellt stängande brandgardinen i textil utan störande stag eller upphängningsvajrar.

Rökgardiner

En rökgardin ingår i ett system vars syfte är att hålla områden fria från brandgaser. I det kan även byggnadsdelar som brandgasventilatorer i system för termisk brandventilation (enligt  EN 12101-2) och mekanisk brandventilation (enligt EN 12101-3) ingå. Rökgardiner begränsar brandgasernas spridning inne i en byggnad i händelse av brand.

Supercoil

Den traditionella automatiskt stängande rökgardinen som uppfyller de strängaste kraven och levereras i stora storlekar.

Stripecoil

Rökbarriären med evakueringsmöjlighet som sluter tätt mot golvet.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift