Skip to main content

Snabba och driftssäkra skjutportar

Skjutportar från Door System är effektiva och driftssäkra. Skjutportarna levereras för kylrum, frysrum och renrum. Vi tillverkar våra portar efter mått och levererar dem i olika dörrbladstjocklekar.

Portarna levereras med antingen manuell eller automatisk manövrering. Alla klämrisker har minimerats och portarna uppfyller alltid myndigheternas senaste säkerhetskrav. Skjutporten kan byggas ihop med andra automatiska installationer som exempelvis transportband, slussar och tvättmaskiner.

Driftssäkra skjutportar för kylrum

Door Systems skjutportar för kylrum är effektiva och driftssäkra. Alla handtag och beslag är ”dolda” och utformade för att tåla påkörningar, ovarsam hantering, högt tempo och stränga hygienkrav. Vi tillverkar våra portar efter mått. Skjutportarna för frysrum levereras i dörrbladstjocklekar från 60 till 100 mm. Läs mer.

Skjutportar för frysrum med högt isolervärde

Vi använder material med högt isolervärde och portarna levereras med kraftiga tätningslister. Skjutportarna har ingjuten bottenlist med värmetrådar och det finns värmetrådar även i karm och dörrblad. Vi tillverkar portarna efter mått. Skjutportarna för frysrum levereras i dörrbladstjocklekar från 100 till 150 mm. Läs mer.

Skjutport för renrum klass C

I nära samarbete med ett större danskt läkemedelsföretag har vi utvecklat en skjutport med handfri manövrering för renrum klass C. Styrskena och automatik är helt inneslutna. Inga kanter och hålrum där smuts kan samlas. Den är mycket lätt att rengöra och torka av, t.ex. vid den nedersta fotocellen, och har vinklade kanter. Läs mer.

Vi skulle vilja hjälpa dig – skicka ett meddelande till oss.

* Obligatorisk uppgift

Download